TEENUSED

MILLEGA ME TEGELEME

Arboristika

Ohtlike puude langetamine ning raie – Teostame töid enamasti köitelt ronimisvarustusega ja vajadusel ka tõstukiga. Langetame puud ka väga kitsastel aladel ja piiratud ruumides (linnad, kalmistud, puud majade ja elektriliinide läheduses jne).

Puude hoolduslõikused – Hooldame nii noori kui ka vanu puid, lähtudes kutseetikast ja puubioloogiast.
Puude lõikamise eesmärgid:

 • Tagada puule võimalikult pikk eluiga;
 • Vähendada ja ennetada riske;
 • Tagada puude läheduses turvaline liikumine.

Viljapuude lõikus – Enne viljapuu lõikamist tuleb alati valida lõikamise eesmärk:

 • Oluline välimus, mitte saak;
 • Oluline nii saak, kui ka puu välimus;
 • Edasised hoolduse võimalused ja huvi;
 • Puu säilitamine igal võimalusel (nt: mälestuspuu).

Viljapuude lõikamise aeg: Varakevad – sobiv aeg lõikamist alustada, kui puit pole enam külmunud. Lühiajaline tugev öökülm (-10 …- 15C) peale lõikamist ei kahjusta puud.

NB! Lõigata ei tohi pungade puhkemisest kuni lehtede täissuuruse saavutamiseni.

Suvine lõikus pärast jaanipäeva.

Sügisene lõikuse jaoks on sobiv lõikamise aeg augusti-septembri algus ning soovitatavalt lõigata peenemaid oksi. Hilissügisese lõikamise puhul võivad varased sügiskülmad kahjustada lõikekoha lähedal olevaid pungi ning ka lõikehaava.

Puude alane nõustamine – aitame hinnata puude tervislikku seisundit ja hooldus, raie või tugivööde paigaldamise vajadust.

Täpse hinnapakkumise teeme siis kui oleme kohapeal objekti üle vaadanud. Objekti vaatamine ei maksa teile midagi.

Puude hooldus linnas.

Metsandus

Raieteenused:

 • Hooldusraied: valgustusraie, harvendusraie, sanitaarraie
 • Uuendusraie: lageraie, turberaie (aegjärkne, häil, veer)
 • Valikraie
 • Trassiraie
 • Raadamine
 • Alusmetsa raied

Muud

Hakkimine – Pakume oksade ja puidu hakkimisteenust. Hakkur on auto või atv- ga järelveetav ja hakib puitu maksimaalse diameetriga 14cm.

Kändude freesimine– kännud, mis jäävad ette, aga ei ole otstarbekas välja juurida, saab ka freesida ca 20cm sügavusele maa alla.

Võsa ja heina multsimine – Niiduk multsib kuni ca 3-4 cm jäämedust võsa, mis ei ole väga kõrgeks kasvanud. Masin purustab ka peenemaid võsakände ja on suurepärane tööriist kibuvitsa jms torkiva taime või põõsa niitmiseks, mida on käsitsi väga tülikas teha. Väga hea tööriist kitsastes kohtades (parkmetsas).

Multsimine

KONTAKT

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Kirjuta meile  Priit Saaremäel

  Priit Saaremäel

  Telefon:
  5109331

  Email:
  info@arborist24.ee

  Sotsiaalmeedia:

  Priit Saaremäel

  Arborist24